struna tražilica

image shadow

linijski spektar

spektar elektromagnetskoga zračenja sastavljen od niza diskretnih monokromatskih spektralnih linija

fizika

linijski ubrzivač

pravocrtni ubrzivač čestica

fizika

Lissajousove krivulje

zatvorene dvodimenzijske krivulje, staze gibanja čestice koja je istodobno podvrgnuta dvama harmonijskim titranjima pod pravim kutom, pri čemu su omjeri frekvencija racionalni brojevi

fizika

litra

dopuštena jedinica za obujam koja je jednaka kubnomu decimetru

fizika

logističko preslikavanje

iterativni postupak kojim se objašnjavaju naizgled nepredvidljive oscilacije u uzastopnim godišnjim populacijama životinjskih vrsta

fizika

lom svjetlosti

promjena smjera svjetlosne zrake pri prijelazu iz jednoga optičkog sredstva u drugo sredstvo, pri čemu upadna zraka, lomljena zraka i okomica na granicu sredstava leže u istoj ravnini

fizika

lomna čvrstoća

naprezanje koje je potrebno primijeniti da bi materijal istezanjem puknuo

fizika

lomnost

mjera mogućnosti sredstva da otklanja svjetlost pri ulasku u nj

fizika

longitudinalna razlučivost ultrazvučnoga oslikavanja

najmanja udaljenost između dviju reflektirajućih površina u smjeru širenja ultrazvučnoga vala

fizika

longitudinalni val

mehanički val u elastičnome sredstvu u kojemu se pravac titranja čestica sredstva podudara s pravcem prostiranja vala

fizika