struna tražilica

image shadow

jednoosni kristal

kristal s jednom optičkom osi

fizika

jednosloj

dvodimenzijski sloj atoma na površini kristala sa svojstvima koja mogu biti različita od trodimenzijskoga uzorka istih atoma

fizika

jeka

zadržavanje zvuka nakon prestanka rada zvučnoga izvora koje nastaje nizom odbijanja od okolnih ploha

fizika

jetkanje

proces u kojemu kemijskim djelovanjem dolazi do nagrizanja površine kristala koje je izraženije u području defekata uz površinu kristala

fizika

jezgra dislokacije

područje oko dislokacijske linije široko nekoliko atomskih razmaka

fizika

Josephsonov učinak

pojava supravodljive struje kroz izolatorski ili nesupravodljivi sloj koji je postavljen između dva supravodiča

fizika

Josephsonova konstanta

prirodna konstanta koja je jednaka omjeru dvostrukoga elementarnog naboja i Planckove konstante

fizika

Jouleov uređaj

uređaj sastavljen od posude u kojoj se okreću lopatice uronjene u vodu pri čemu se voda zagrijava, kakvim je J. P. Joule 1850. izmjerio mehanički ekvivalent topline

fizika

Jouleova toplina

toplina koju proizvede električna struja prolaskom kroz vodič tijekom nekoga vremena, jednaka umnošku električnoga otpora, kvadrata električne struje i vremena

fizika

julijanski dan

broj dana od podneva 1. siječnja 4713. godine prije nove ere

fizika