struna tražilica

image shadow

glasnoća

subjektivna akustička veličina

fizika

glavna os

os za koju zamah i kutna brzina vrtnje krutoga tijela imaju isti smjer

fizika

glavni kvantni broj

kvantni broj koji u rješenju Schrödingerove jednadžbe za vodikov atom karakterizira energijsku ljusku

fizika

glazbena ljestvica

niz glazbenih tonova rastućih frekvencija zadanih omjera, pritom je ukupni raspon glazbenih tonova podijeljen u oktave

fizika

gluon

elementarna čestica koja je posrednik pri jakome međudjelovanju kvarkova i antikvarkova

fizika

godina

dopuštena jedinica sustava SI za vrijeme

fizika

goniometar

instrument kojim se mjere kutovi između vanjskih ploha kristala ili koji omogućuje rotaciju uzorka u točno određeni kutni položaj

fizika

goniometarska glava

naprava koja nosi kristalni uzorak u goniometru i s pomoću koje se mogu mijenjati prostorni položaj i orijentacija uzorka te dovesti uzorak u optimalni položaj u snop rendgenskih zraka

fizika

gorivni članak

izvor električnoga napona u kojemu se hladnim izgaranjem vodika uz dovod kisika i djelovanje katalizatora kemijska energija izravno pretvara u električnu energiju

fizika

gornji kvark

kvark okusa u

fizika