struna tražilica

image shadow

dekonvolucija

matematički postupak suprotan konvoluciji u kojemu se određuje jedna od podintegralnih funkcija kada su poznate druga podintegralna funkcija i rezultantna funkcija

fizika

dendritski rast

kristalizacija iz taljevine u obliku razgranatih iglica

fizika

denzimetar

uređaj kojim se primjenom Arhimedova zakona mjeri gustoća tekućina

fizika

depolarizacija membrane

promjena raspodjele naboja na dijelu stanične membrane pri čemu je pozitivni naboj na unutrašnjoj strani membrane, a negativni je naboj na vanjskoj strani

temeljne medicinske znanosti

derivacija

granična vrijednost omjera promjene vrijednosti funkcije i pripadne promjene neovisne varijable

matematika

destruktivna interferencija

pojava pri kojoj se na istome mjestu elastičnoga sredstva nađu i ponište harmonijski valovi jednakih frekvencija i suprotnih faza, a dolaze iz dvaju koherentnih izvora

fizika

detekcija

digitalni ili filmski zapis elektromagnetskoga zračenja

fizika

detektor čestica

uređaj koji opaža i bilježi prisutnost elektromagnetskoga zračenja ili atomskih i subatomskih čestica te ujedno mjeri njihova svojstva

fizika

detektor infracrvenoga zračenja

detektor elektromagnetskoga zračenja u infracrvenome području spektra

fizika

detektor s dvodimenzijskom pukotinom

detektor elektromagnetskoga zračenja s pravokutnom prijamnom pukotinom

fizika