struna tražilica

image shadow

Cooperov par

par fermiona povezanih pri niskoj temperaturi

fizika

Coriolisova sila

inercijska sila koja se javlja u rotirajućemu sustavu, istodobno je okomita na brzinu čestice i na os vrtnje, a djeluje na česticu u gibanju ako je njezina brzina pod nekim kutom usmjerena prema osi vrtnje

fizika

Coulombov zakon

zakon koji tvrdi da između dviju električno nabijenih čestica djeluje elektrostatska sila koja je razmjerna umnošku električnih naboja, a obrnuto razmjerna kvadratu udaljenosti između čestica

fizika

CP-simetrija

simetrija zakona fizike s obzirom na zajedničku promjenu naboja i parnosti

fizika

CPT-simetrija

simetrija zakona fizike s obzirom na zajedničku promjenu naboja, parnosti i vremena

fizika

crna rupa

dio prostorvremena iz kojega ne mogu izići ni tvar ni svjetlost

fizika

crpka

uređaj koji smanjivanjem tlaka podiže vodu u vertikalnoj cijevi

fizika

crveni div

velika zvijezda niske površinske temperature koja je na poodmaklome stupnju razvoja zvijezde Sunčeve mase

fizika

crveni pomak

pomak prema crvenome dijelu spektra opažen u vidljivome dijelu spektra nekoga izvora zračenja ili općenito pomak prema većim valnim duljinama u spektru

fizika

crvotočina

pretpostavljeno topološko svojstvo prostorvremena koje djeluje kao prečac u prostorvremenu

fizika