struna tražilica

image shadow

alati

uređaji koji omogućuju obavljanje rada uz manju snagu

fizika

alfa-čestica

čestica koja je sastavljena od dvaju protona i dvaju neutrona te čini jezgru helija

fizika

alfa-raspad

radioaktivni raspad teške jezgre u kojemu se emitira alfa-čestica i nastaje jezgra elementa s rednim brojem koji je manji za dva i nukleonskim brojem koji je manji za četiri

fizika

alotropska pretvorba

pretvorba kemijskoga elementa odnosno spoja iz jedne kristalne strukture u drugu uslijed promjene temperature ili tlaka

fizika

alotropski element

element koji se pojavljuje u najmanje dvjema kristalnim strukturama

fizika

alternator

sinkroni električni generator koji po načelu elektromagnetske indukcije proizvodi izmjenični električni napon

fizika

Amicijeva prizma

optički sustav koji je sastavljen od staklene prizme s osnovicom u obliku jednakokračnoga pravokutnog trokuta, s dodatnom prizmom od drukčijega stakla u obliku krova na hipotenuznoj plohi

fizika

amorfizacija

stvaranje amorfne tvari koja nema prostornu periodičnost atoma ili iona

fizika

amorfna čvrsta tvar

tvar u čvrstome agregacijskom stanju koja nema kristalnu strukturu

fizika

amorfna tvar

kondenzirana tvar u kojoj atomi, ioni ili molekule nemaju prostornu periodičnu uređenost

fizika