struna tražilica

image shadow

veličina

svojstvo pojave, tijela ili tvari koje se može izraziti brojem ili referencijom

kemija

verdazilni radikali

relativno stabilni delokalizirani radikali izvedeni iz hidrazila

kemija

vezane tehnike

analitičke tehnike vezane sa spektrometrijskim tehnikama radi poboljšavanja specifičnosti, razlučivosti, moći otkrivanja i pouzdanosti određivanja

kemija

vezne orbitale

molekulske orbitale koje povećavaju elektronsku gustoću između atoma i smanjuju elektrostatsko odbijanje jezgara čime doprinose vezanju atoma

kemija

vezni elektroni

elektroni koji su zajednički dvama atomima

kemija

videodenzitometrija

određivanje sastojaka tankoslojnom kromatografijom ili elektroforezom pri čemu se razlučeni sastojci snime videokamerom i obrađuju prikladnim računalnim programom

kemija

Vigreuxovo hladilo

staklena cijev s ubrušenim otvorima na obama krajevima i s unutrašnjosti prekrivenom nepravilnostima i izbočinama radi povećavanja površine hlađenja

kemija

vinil-karbeni

karbeni koji imaju vinilnu skupinu na karbenskome ugljikovu atomu

kemija

vinilideni

karbeni kod kojih je karbenski ugljikov atom dvostrukom vezom povezan s drugim ugljikovim atomom

kemija

vinilna skupina

skupina izvedena iz etena

kemija