struna tražilica

image shadow

tercijarni arsini

spojevi izvedeni iz arsina zamjenom triju vodikovih atoma trima hidrokarbilnim skupinama

kemija

termoanalitička krivulja

grafički prikaz svojstva, vremena ili temperature uzorka dobiven tehnikom toplinske analize

kemija

termodifraktometrija

tehnika kojom se mjeri ogib rendgenskih zraka uzorka u ovisnosti o temperaturi

kemija

termodilatometrija

tehnika kojom se mjeri jedna ili više dimenzija tvari dok je podvrgnuta određenomu temperaturnom programu

kemija

termogravimetrijska analiza

tehnika kojom se prati masa uzorka u ovisnosti o vremenu ili temperaturi

kemija

termomagnetometrija

tehnika kojom se mjeri magnetno svojstvo uzorka u ovisnosti o temperaturi

kemija

termomanometrija

tehnika kojom se mjeri tlak u ovisnosti o temperaturi

kemija

termooptometrija

tehnika kojom se mjere optička svojstva uzorka u ovisnosti o temperaturi

kemija

termopar

najčešće rabljeni senzor temperature čije se djelovanje temelji na Seebeckovu efektu

kemija

termospektrometrija

skupina tehnika kojima se mjeri spektar uzorka u ovisnosti o temperaturi

kemija