struna tražilica

image shadow

razdjelna kromatografija

kromatografija u kojoj se mehanizam odjeljivanja uglavnom temelji na razlici u topljivosti sastojaka uzorka u pokretnoj i nepokretnoj fazi

kemija

razgradnja drvne mase

kemijska i termička obradba sječke u kuhačima

kemijsko inženjerstvo

razlaganje

razgradnja čvrste tvari uz određenu temperaturu i tlak

kemija

razlikovna pretražna kalorimetrija

praćenje razlike u toplinskome toku između mjerenoga i referentnoga uzorka ili razlike u električnoj energiji koja se dovodi u njih

kemija

razlikovna toplinska analiza

praćenje temperaturne razlike između uzorka i referentnoga materijala pri stalnoj brzini zagrijavanja ili hlađenja

kemija

razlučivanje enantiomera

postupak odjeljivanja enantiomera iz racemata koji može biti fizikalni ili kemijski

kemija

razlučivost

veličina koja izražava uspješnost razlučivanja dvaju sastojaka pri kromatografiranju

kemija

razrijediti

smanjiti koncentraciju otopine dodavanjem otapala

kemija

razvijač

pokretna faza u plošnoj kromatografiji

kemija

razvijati

odjeljivati sastojke plošnom kromatografijom

kemija