struna tražilica

image shadow

oksidans

tvar koja prima elektrone i sama se pritom reducira

kemija

oksidoredukcija

kemijska reakcija u kojoj oksidans prima elektrone koje je otpustio reducens

kemija

oksidoredukcijske titracije

titracije pri kojima dolazi do izmjene elektrona između analita i standardne otopine

kemija

oksidoreduktaza

enzim koji katalizira reakcije oksidacije i redukcije

kemija

oksilijevi ioni

kemijske vrste oblika RO+

kemija

oksimi

spojevi nastali kondenzacijom aldehida ili ketona s hidroksilaminom

kemija

oksimska skupina

skupina koja nastaje uklanjanjem obaju vodikovih atoma iz hidroksilamina

kemija

oksimski O-eteri

spojevi eterskoga tipa u kojima je vodik iz oksimske skupine zamijenjen hidrokarbilnom skupinom

kemija

oksiran

tročlani ciklički eter

kemija

okso-karboksilne kiseline

karboksilne kiseline u kojima supstituent na ugljikovu atomu karboksilne skupine sadržava aldehidnu ili ketonsku skupinu

kemija