struna tražilica

image shadow

natrijev hipoklorit

jako oksidacijsko sredstvo koje se rabi za bijeljenje i dezinfekciju

kemija

natrijev karbonat

sol natrijeve lužine i ugljične kiseline

kemija

natrijev klorid

sol koja se rabi za ljudsku prehranu i kao industrijska sirovina

kemija

natrijev nitrat

natrijeva sol dušične kiseline

kemija

natronski postupak

postupak dobivanja celulozne kaše kuhanjem sječke u otopini natrijeva hidroksida

kemijsko inženjerstvo

nebenzenoidni policiklički aromatski spojevi

policiklički aromatski spojevi koji ne sadržavaju benzensku jezgru

kemija

nebitna voda

voda koja u kristalu nije vezana stehiometrijskim odnosom

kemija

neesencijalne aminokiseline

aminokiseline koje u tijelu nastaju biokemijskim pretvorbama

kemija

nefelometrija

analitička tehnika za mjerenje intenziteta elastično raspršenoga zračenja na koloidnim česticama koji je razmjeran zamućenosti otopine

kemija

neizbijeljena celulozna kaša

celulozna kaša dobivena sulfitnim ili sulfatnim postupkom koja nije dodatno obrađena sredstvima za izbjeljivanje

temeljne tehničke znanosti