struna tražilica

image shadow

meitnerij

kemijski element atomskoga broja 109, 7. periode i 9. skupine

kemija

meko drvo

drvni materijal dobiven od drveća skupine četinjača

temeljne tehničke znanosti

membrana s enzimom

membrana na površini indikatorske elektrode s kemijski vezanim enzimom koji je katalizator specifične reakcije

kemija

membrana u čvrstome stanju

membrana pripravljena od anorganskih slabo topljivih soli

kemija

mendelevij

kemijski element atomskoga broja 101, 7. periode i 3. skupine

kemija

menisk

zakrivljenost površine tekućine uzrokovana površinskom napetošću

kemija

menzura

graduirani stakleni cilindar koji se rabi za pripremu otopina

kemija

meta-položaj

položaj na benzenovu prstenu s dvjema skupinama vezanim na položajima 1 i 3

kemija

metaboliti

kemijske jedinke koje su međuprodukti ili produkti metabolizma

kemija

metabolizam

skup fizičkih i kemijskih procesa koji se odvijaju u svim živim organizmima

kemija