struna tražilica

image shadow

karbanioni

anioni koji sadržavaju parni broj elektrona u kojima se višak negativnoga naboja nalazi na barem jednome atomu ugljika

kemija

karbeni

elektroneutralne vrste u kojima su na ugljik kovalentno vezane dvije jednovalentne skupine ili jedna dvovalentna skupina bilo kojih vrsta s dvama neveznim elektronima

kemija

karbenijevi ioni

karbokationi u kojima su jednostrukim kovalentnim vezama vezana tri supstituenta bilo koje vrste

kemija

karbenski analozi

elektroneutralni mononuklearni hidridi četrnaeste skupine periodnoga sustava koji imaju dva nevezna elektrona i petnaeste skupine koji imaju četiri nevezna elektrona

kemija

karbenski tip 1,3-dipolarnih spojeva

1,3-dipolarni spojevi koji u jednoj od rezonantnih struktura imaju karben i dvostruku vezu

kemija

karbini

elektroneutralne vrste u kojima jedan ugljikov elektron tvori kovalentnu vezu s jednovalentnom skupinom bilo koje vrste, dok su preostala tri elektrona nevezna

kemija

karbinijevi ioni

karbokationi s jednim nevezanim elektronom u kojima su jednostrukim kovalentnim vezama vezana dva supstituenta bilo koje vrste

kemija

karbociklički spojevi

ciklički spojevi u kojima su svi članovi prstena ugljikovi atomi

kemija

karbohidrazidi

spojevi dobiveni iz oksokiselina zamjenom -OH s -NHNH2

kemija

karbohidrazonske kiseline

hidrazonske kiseline u kojima je hidrazonska skupina ili supstituirana hidrazonska skupina dvostrukom kovalentnom vezom vezana na nesupstituirani ili supstituirani ugljikov atom

kemija