struna tražilica

image shadow

heteronuklearna korelacija

tehnika dvodimenzijske nuklearne magnetske rezonancije koja pokazuje sve sprege spin-spin između protona i jezgre različite od protona

kemija

heteronuklearna korelacijska spektroskopija

tehnika dvodimenzijske spektroskopije nuklearne magnetske rezonancije kojom se u dvije dimenzije prikazuju 1H i 13C NMR spektri, a korelacijski signali predstavljaju međusobno vezane vodikove i ugljikove atome

kemija

Heynsovi produkti

derivati 2-amino-2-amino-2-deoksialdoze koji nastaju Heynsovim pregrađivanjem

kemija

Heynsovo pregrađivanje

reakcija ketoze i amino-skupine aminokiselina ili proteina

kemija

hibridizacija

miješanje i organizaciju najmanje dviju atomskih orbitala ugljikovoga atoma u molekulske orbitale njegovih spojeva

kemija

hibridne orbitale

orbitale koje nastaju linearnom kombinacijom drugih orbitala

kemija

hidratacija

vezanje molekula vode na ione

kemija

hidrazidi

spojevi dobiveni iz oksokiselina zamjenom -OH sa -NRNR2

kemija

hidrazini

hidrazin i njegovi hidrokarbilni derivati

kemija

hidrazo-spojevi

spojevi u kojima su dva dušikova atoma vezana jednostrukom kovalentnom vezom i na svakome od njih vezana je jednaka arilna skupina i jedan supstituent

kemija