struna tražilica

image shadow

glikozil-halogenidi

spojevi u kojima je anomerna hidroksilna skupina zamijenjena halogenim atomom

kemija

glikozilacija

vezanje anomernoga ugljikova atoma ugljikohidratne molekule na funkcijsku skupinu proteina, lipida ili druge organske molekule uz enzim

kemija

glikozilamini

spojevi u kojima je glikozilna skupina pripojena na supstituiranu amino-skupinu

kemija

glikozilna skupina

struktura dobivena uklanjanjem hidroksilne skupine iz poluacetalne funkcije monosaharida ili oligosaharida

kemija

glutamin

neesencijalna, polarna i hidrofilna aminokiselina s amidnom skupinom u bočnome lancu

kemija

glutaminska kiselina

neesencijalna, polarna i negativno nabijena aminokiselina s dvjema karboksilnim skupinama

kemija

glutation

tripeptid neuobičajene peptidne veze sastavljen od glicina, cisteina i glutaminske kiseline koji lagano otpušta elektron i s drugom molekulom tvori disulfidnu vezu

kemija

gnječenje

mehanička obradba guste vlaknaste kaše radi povećanja površine, podatnosti i poboljšanja vezanja u papirnatu vrpcu

kemijsko inženjerstvo

Goochov lončić

porculanski lončić s poroznim dnom za filtriranje i žarenje taloga u gravimetrijskoj analizi

kemija

gost

kemijska vrsta kod klatrata te interkalacijskih i inkluzijskih spojeva koja ulazi u šupljine ili kaveze koje tvore molekule domaćina

kemija