struna tražilica

image shadow

fluor

kemijski element atomskoga broja 9, 2. periode i 17. skupine, gustoće 1,7 g/cm3, tališta na −219,62 °C i vrelišta na −188,12 °C

kemija

fluorimetrija

analitička metoda koja se temelji na određivanju intenziteta fluorescencije pod ultraljubičastim zračenjem

kemija

fluorovodična kiselina

vodena otopina fluorovodika kao slaba, nagrizajuća kiselina koja tvori vrlo stabilne kompleksne spojeve s mnogim metalima

kemija

formalna koncentracija

množina tvari dodana u jednu litru otopine neovisno o oblicima koji nastaju nakon otapanja

kemija

formalni elektrodni potencijal

izmjereni potencijal polučlanka prema standardnoj vodikovoj elektrodi kada su koncentracije reaktanata i produkata polučlanka 1 mol L–1

kemija

format papira

veličina papira koja se temelji na odnosu visine i širine stranice u omjeru 1,4142 : 1

temeljne tehničke znanosti

fosfani

zasićeni hidridi trovalentnoga fosfora

kemija

fosfanilideni

karbenski analozi fosfora

kemija

fosfatidne kiseline

kiseline izvedene iz glicerola u kojemu je jedna hidroksilna skupina esterificirana fosfornom kiselinom, a preostale dvije masnim kiselinama

kemija

fosfazeni

spojevi s dvostrukom kovalentnom vezom između fosfora i dušika

kemija