struna tražilica

image shadow

slobodna generalizacija

neravnomjerno poopćivanje objekata sadržaja karte koje ne podliježe unaprijed postavljenoj normi

geodezija

slovni kartografski znak

kartografski znak sastavljen od jednoga slova ili više njih

geodezija

slovno-brojčana signatura

signatura nastala uporabom znakova slovno-brojčanoga sustava

geodezija

slovno-brojčani sustav

sustav slovno-brojčanih znakova koji se upotrebljavaju pri izradbi karte ili prijenosu informacija

geodezija

službena karta

karta koju izrađuje i izdaje službena ustanova

geodezija

službena kartografija

izradba službenih karata u ovlaštenim državnim kartografskim organizacijama

geodezija

smjer

pravac duž kojega se odvija gibanje s obzirom na točku ili područje prema kojemu je usmjeren ili od kojega je usmjeren

geodezija

smjerni kut

kut u ravnini projekcije između paralele s apscisom u zadanoj točki i pravca prema drugoj točki koji se mjeri od sjevernoga dijela paralele u smjeru kretanja kazaljke na satu

geodezija

smještaj imenâ na karti

određivanje položaja imenâ na karti radi boljega uočavanja na što se odnose

geodezija

specifikacija proizvoda

opis tehničkih obilježja topografskih podataka s opisom organizacije prikupljanja i obrađivanja tih podataka

geodezija