struna tražilica

image shadow

reprodukcijski postupak

faza grafičkoga postupka izradbe prikladna međuelementa

geodezija

rezolucija prikaza

broj piksela prikazan na zaslonu

geodezija

ručni skener

mali skener koji se prevlači rukom preko predloška

geodezija

ruta

smjer kretanja

geodezija