struna tražilica

image shadow

kartografski relacijski model podataka

model podataka u kojemu se geometrija i atributi kartografskih objekata čuvaju u tabličnome obliku

geodezija

kartografski sustav znakova

sustav standardiziranih grafičkih znakova koji se upotrebljavaju pri izradbi karte

geodezija

kartografski znak

element kartografike za prikaz sadržaja karte i objekata koji se zbog svojih malih dimenzija ne mogu tlocrtom prikazati u mjerilu karte

geodezija

kartografsko modeliranje

primjena kartografskih modela pri oblikovanju, izradbi i upotrebi karata te za znanstvena istraživanja u kartografiji

geodezija

kartografsko umnožavanje

reproduciranje karte u većemu broju primjeraka

geodezija

kartogram

tematska karta na kojoj su teritorijalne jedinice označene površinskim signaturama

geodezija

kartometrija

dio kartografije koji se bavi izmjerom na kartama

geodezija

kartuša

ukras oko naslova karte, tumača znakova i drugih dijelova karte

geodezija

kaširanje

lijepljenje karte na podlogu radi veće trajnosti

geodezija

katalog signatura

katalog u kojemu su opisani preslikavanje topografskih objektnih vrsta u kartografske objektne vrste, djelovanje kartografske generalizacije na kartografske objekte te signature dodijeljene kartografskim objektnim vrstama

geodezija