struna tražilica

image shadow

georeferenciranje

geokodiranje pojedinih točaka objekta s pomoću geografskih koordinata ili pravokutnih koordinata

geodezija

georeferentni sustav

koordinatni sustav za točke na Zemljinoj površini

geodezija

georektifikacija

transformacija prostornih vektorskih i rasterskih podataka iz jednoga oblika u drugi

geodezija

glavna baza podataka za sustavnu elektroničku pomorsku navigacijsku kartu

baza podataka koju u digitalnome obliku ima nacionalni hidrografski ovlaštenik i koja sadržava podatke s pomorske karte te druge nautičke i hidrografske podatke

geodezija

glavna izohipsa

izohipsa čiji je prikaz naglašen da bi se olakšalo čitanje, a ekvidistancija između dviju susjednih glavnih izohipsa višekratnik je ekvidistancija između osnovnih izohipsa

geodezija

glavna normala krivulje u prostoru

pravac koji je presjek normalne i oskulacijske ravnine u promatranoj točki krivulje

geodezija

glavni pravci

dva okomita pravca u bilo kojoj točki na plohi kojom se u kartografiji aproksimira ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda te njima odgovarajući okomiti pravci u projekciji uzduž kojih mjerilo dužina ima najveću i najmanju vrijednost

geodezija

glavno mjerilo

mjerilo prema kojemu se ploha kojom se aproksimira ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda smanjuje pri preslikavanju na ravninu

geodezija

gledača

stari geodetski instrument koji se upotrebljavao za viziranje i povlačenje pravaca na geodetskome stolu te mjerenje kutova

geodezija

globalni položajni sustav

sustav satelita i zemaljskih postaja Ministarstva obrane SAD-a koji s pomoću radiovalova omogućuje neprekidno određivanje položaja na cijeloj Zemlji i u njezinoj blizini

geodezija