struna tražilica

image shadow

blok-dijagram

prikaz dijela Zemlje, izrezanoga vertikalnim ravninama iz Zemljine kore i izdvojenog, dobiven središnjim ili usporednim projiciranjem na kosu ravninu

geodezija

boja

grafička varijabla koju određuju jarkost, ton i zasićenost

geodezija

broj koordinatnoga sustava

broj koji označuje koordinatni sustav u koji je preslikana meridijanska zona i koji se stavlja ispred ordinate točke

geodezija

brojčano mjerilo

mjerilo karte dano kao omjer ili razlomak

geodezija

cestovna karta

tematska karta na kojoj je prikazana cestovna mreža s tehničkim svojstvima i objektima važnim u prometu

geodezija

cilindrična projekcija

kartografska projekcija u kojoj se meridijani uspravne projekcije preslikavaju kao međusobno paralelni pravci na razmaku proporcionalnom odgovarajućim razlikama geografskih dužina, a paralele kao pravci okomiti na meridijane, i to na udaljenostima koje ovise o uvjetima preslikavanja

geodezija

civilna karta

karta koja se može slobodno nabaviti i upotrebljavati

geodezija

crta sredine

crta na kojoj je svaka točka jednako udaljena od najbližih točaka polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnoga mora dviju susjednih država

geodezija

crta srednje niske vode

crta prosječne visine svih niskih voda određena devetnaestogodišnjim mjerenjima

geodezija

crta srednje visoke vode

crta prosječne visine svih visokih voda određena devetnaestogodišnjim mjerenjima

geodezija