struna tražilica

image shadow

provlaka

okrugli ili ovalni otvor na palubama i drugim konstrukcijskim dijelovima broda

brodogradnja

prozor otvora palube

prozor s poklopcem ugrađen u ravnini palube

brodogradnja

prsluk za spašavanje

osobno sredstvo za spašavanje koje u mirnoj slatkoj vodi ima dovoljno uzgona i stabilnosti kako bi podignulo usta iscrpljene ili nesvjesne odrasle osobe 120 milimetara iznad površine vode s tijelom nagnutim na leđa i pod kutom ne manjim od 20 stupnjeva od okomitoga stanja

tehnologija prometa i transport

prtljaga

stvari i vozila koje se prevoze na temelju ugovora o prijevozu osim stvari i vozila koja se prevoze na temelju ugovora o zakupu, na temelju teretnice i prtljažnoga lista ili na temelju druge prijevozne isprave ili ugovora koji se u prvome redu odnosi na prijevoz stvari i živih životinja

pravo

prva pomoć na brodu

pomoć na brodu koja se pruža odmah nakon stradavanja ili obolijevanja

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

prvi upis u upisnik brodova

upis kojim se u upisnik brodova upisuje brod koji do tada u njega nije bio upisan

pravo

pulaka

hrvatski jedrenjak nosivosti od 75 do 150 tona, s trima jarbolima i deseteročlanom posadom

brodogradnja

puna rebrenica

rebrenica izrezana iz limova s otvorima za smanjenje mase i prolazima za udužne elemente oplate dna i pokrova dvodna

brodogradnja

put vjetra

udaljenost koju prevali čestica zraka u jedinici vremena

geofizika

putanja oluje

put koji slijedi središte olujnoga nevremena

geofizika