struna tražilica

image shadow

žarište zrcala

točka na osi paraboličnoga ili sfernoga zrcala s malim otvorom u kojoj se nakon refleksije sijeku zrake koje na zrcalo padaju paralelno s optičkom osi

fizika

žilavost

sposobnost materijala da se plastično deformira bez pucanja

fizika

živin barometar

barometar sastavljen od staklene cijevi koja je zatvorena na jednome kraju, a otvorenim je krajem uronjena u posudu sa živom

fizika