struna tražilica

image shadow

prostor oznake

prostor dopušten jedrilici za jedrenje prema oznaci

tehnologija prometa i transport

prostorna sponja

nosač u pramčanome piku postavljen vodoravno od boka do boka u liniji s provezama

brodogradnja

prosudba upravljanja sigurnošću

sustavni i neovisni pregled kojim se utvrđuje udovoljavaju li aktivnosti i rezultati unutar sustava upravljanja sigurnošću planiranim pripremama, provedbi priprema i postizanju ciljeva

tehnologija prometa i transport

protestno pismo

pismo koje zapovjednik jednoga broda u sudaru upućuje ili uručuje zapovjedniku drugoga broda pripisujući mu odgovornost za sudar

pravo

protukurs

položaj u kojemu jedan brod vidi drugi ravno ispred sebe ili približno ravno ispred

tehnologija prometa i transport

protusatno skretanje vjetra

skretanje vjetra suprotno od vrtnje kazaljke na satu

geofizika

protuvrtuljak

plastični obruč ili kapa na završetku najviše cijevi za namatanje genove kojim se sprečava vrtnja i pucanje leta

brodogradnja

provedrica

mjestimično kidanje oblačnoga sloja koji zatire nebo

geofizika

proveza boka

vodoravni bočni nosač koji podupire rebra boka

brodogradnja

proveza pregrade

vodoravni nosač koji pojačava pregradu i podupire ukrepe

brodogradnja