struna tražilica

image shadow

zvjezdana dinamika

opis međudjelovanja zvijezda jednih s drugima, sa zvjezdanim skupinama i galaksijama za koji se primjenjuje sklop Newtonove gravitacije i statističke fizike

fizika

zvjezdorodna galaksija

galaksija s iznimno velikim udjelom nastanka novih zvijezda

fizika

zvrk

kruto tijelo s rotacijskom simetrijom i velikim momentom tromosti koje se vrlo brzo vrti oko svoje osi simetrije, pri čemu je stalno učvršćeno u jednoj točki koja leži na toj osi

fizika

zvučna snaga

snaga odaslana, prenesena ili primljena kao zvučni val

fizika

zvučni otpor

umnožak gustoće sredstva i brzine širenja zvučnoga vala u sredstvu

fizika

zvučni val

periodični poremećaj tlaka koji se širi plinom ili drugim sredstvom i koji ljudsko uho opaža kao zvuk

fizika

zvuk

val frekvencije od približno 20 Hz do 20 kHz na koji je osjetljivo ljudsko uho, nastaje zbog periodičnoga titranja čestica u elastičnome sredstvu

fizika

žarišna daljina

udaljenost žarišta od tjemena zrcala ili od središta leće

fizika

žarišta elipse

dvije točke simetrično položene na velikoj osi elipse, određene uvjetom da je zbroj udaljenosti tih točaka od bilo koje točke na elipsi konstantan i jednak velikoj osi elipse

fizika

žarište leće

jedna od dviju točaka na optičkoj osi tanke leće jednako udaljenih od središta leće kroz koju se sijeku zrake koje na leću padaju paralelno s optičkom osi

fizika