struna tražilica

image shadow

znanost

djelatnost kojom se prikuplja i organizira znanje, na način koji je provjerljiv i ponovljiv eksperimentima, u obliku objašnjenja i predviđanja o svijetu

fizika

zona ravnina kristala

skup vanjskih ploha kristala međusobno usporednih presjecišta

fizika

zračenje

prijenos energije valovima ili česticama

fizika

zračenje crnoga tijela

zračenje za koje ovisnost spektralne gustoće zračenja o valnoj duljini slijedi Planckov zakon

fizika

zračivost

sposobnost nekog tijela da zrači

fizika

zraka

linija okomita na valnu frontu elektromagnetskoga vala uzduž koje se gibaju fotoni

fizika

zrcalna simetrija

simetrija koja je značajka ravninskoga lika ako ostane nepromijenjen nakon zrcaljenja na pravcu koji leži u istoj ravnini kao i lik

fizika

zrcalo

ploha s pomoću koje refleksijom svjetlosti nastaje slika predmeta

fizika

zvijezda

masivna kugla plazme s termonuklearnim izvorom energije koju zrači u okolni prostor i na okupu je drži gravitacija

fizika

zviježđe

dogovorni dio nebeske sfere koji je nazvan prema prepoznatljivu obrascu vidljivih zvijezda

fizika