struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

Zemlja

unutrašnji planet Sunčeva sustava i treći po redoslijedu udaljenosti od Sunca

fizika

Zemljin magnetizam

pojave povezane s magnetskim svojstvima Zemlje, koja se ponaša slično velikom štapnom magnetu

fizika

Zemljina atmosfera

zračni omotač koji okružuje Zemlju

fizika

zemnoalkalijski metali

berilij, magnezij, kalcij, stroncij, barij i radij

fizika

Zenerov proboj

proboj na diodi koji se može ostvariti za oba smjera napona

fizika

zenit

točka na nebeskoj sferi koja je najviše nad obzorom

fizika

zgušćavanje

smanjenje obujma plina pod djelovanjem vanjske sile

fizika

zgušnjavanje

povećanje gustoće materijala smanjivanjem njegove poroznosti

fizika

zid domene

prijelazni sloj širine stotinjak razmaka atoma između pojedinih feromagnetskih domena

fizika

značajne znamenke

ukupan niz znamenaka ispred i iza decimalnoga zareza kojim se pri bilježenju brojčane vrijednosti neke fizikalne veličine s pomoću potencija od deset određuje točnost s kojom je iskazana vrijednost neke fizikalne veličine

fizika