struna tražilica

image shadow

zakrivljenost

odstupanje prostorvremena od ravnoga oblika pa stoga i od Euklidove geometrije

fizika

zalet

umnožak mase i brzine čestice

fizika

zalet fotona

omjer Planckove konstante i valne duljine pripadnoga elektromagnetskog zračenja

fizika

zalet tlaka zračenja

iznos zaleta koji svjetlost ili neko drugo elektromagnetsko zračenje predaje tijelu na koje pada, a razmjeran je energiji koju nosi zračenje

fizika

zamah

veličina koja opisuje rotaciju čestice ili tijela, vektorski umnožak vektora položaja čestice i vektora zaleta

fizika

zamjena

zamjena manjega atoma u kristalnoj strukturi većim atomom čiji je doprinos intenzitetu difrakcijskih maksimuma bitno veći što olakšava određivanje prostorne grupe kristala

fizika

zamjena atoma

uvođenje zamjenskoga atoma umjesto matičnoga atoma na položaj određen prostornom skupinom kristala

fizika

zamjenska primjesa

strani atom u kristalu koji zamjenjuje matični atom na položaju određenome prostornom skupinom kristala

fizika

zaostatak

vrijeme ili kut za koji jedna periodična veličina ili pojava kasni za drugom

fizika

zapinjanje dislokacije

sprečavanje gibanja dislokacije u kristalu

fizika