struna tražilica

image shadow

Youngov eksperiment s dvjema pukotinama

eksperiment u kojemu se propuštanjem svjetlosti iz zajedničkoga izvora kroz dvije bliske pukotine dobivaju interferentne pruge na zastoru

fizika

Yukawin potencijal

potencijal koji opisuje efektivnu nuklearnu silu izmjenom piona

fizika

Z-bozon

neutralni prijenosnik slaboga međudjelovanja

fizika

zabranjena vrpca

područje zabranjenih energija elektrona u kristalu bez defekata

fizika

zabranjeni način

nedopušten način titranja atoma u kristalu

fizika

zacrnjenje filma

pojavljivanje tamnih pjega na filmu koji je izložen zračenju

fizika

zakočno zračenje

elektromagnetsko zračenje u obliku kontinuiranoga spektra rendgenskih valova koje emitiraju električki nabijeni brzi elektroni kad se usporavaju pri udaru u metal

fizika

zakon obrnutoga kvadrata

zakonitost prema kojoj se iznos gravitacijske odnosno elektrostatske sile između dvaju tijela smanjuje s kvadratom udaljenosti

fizika

zakon očuvanja

zakon koji tvrdi da ukupna vrijednost neke veličine u zatvorenome sustavu ostaje konstantna bez obzira na promjene koje se događaju unutar sustava

fizika

zakrivljeno zrcalo

neravna uglačana ploha koja reflektira svjetlost

fizika