struna tražilica

image shadow

upravljanje sigurnošću

provedba aktivnosti koje jamče dostizanje visokih sigurnosnih standarda u skladu s minimalnim regulatornim zahtjevima

tehnologija prometa i transport

upravljanje ugrožavanjem

proces otkrivanja i reagiranja na prijetnje protumjerama koje smanjuju ili otklanjaju posljedice prijetnje te smanjuju vjerojatnost pogreške ili neželjenih stanja zrakoplova

tehnologija prometa i transport

upravljanje ukupnim prihodom na letu

postupak dodjeljivanja raspoloživih sjedala u različite razrede prijevoza radi povećanja ukupnoga prihoda na letu

tehnologija prometa i transport

upravljanje zračnim prometom

skup djelatnosti na zemlji i u zraku potrebnih za sigurno i učinkovito kretanje zrakoplova tijekom svih faza leta

tehnologija prometa i transport

upravljanje zračnim prostorom

maksimalno povećanje uporabe raspoloživoga zračnog prostora dinamičnom raspodjelom vremena korištenja i raspodjelom prema kratkoročnim potrebama različitih korisnika

tehnologija prometa i transport

uputa kontrole zračnoga prometa

radiotelefonska smjernica kontrole zračnoga prometa kojom se od pilota zahtijeva poduzimanje određenih mjera

tehnologija prometa i transport

uravnoteživanje zrakoplova

postupak određivanja masa i položaja težišta zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

ured meteorološkoga bdjenja

ured koji daje meteorološke obavijesti i upozorenja unutar određenoga područja ili zračne rute

geofizika

uređaj za vježbanje

uređaj za uvježbavanje navigacijskih postupaka i procedura predviđenih programom osposobljavanja i shemom stručnosti za lokaciju

tehnologija prometa i transport

Uređivanje i nadzor zrakoplovnih informacija

unaprijed utvrđen niz datuma u razmaku od 28 dana kada objavljene zrakoplovne informacije trebaju stupiti na snagu

tehnologija prometa i transport