struna tražilica

image shadow

točka bez povratka

definirana točka na ruti leta nakon koje zrakoplov nema dovoljno goriva za povratak na polazišni aerodrom ili na drugi aerodrom koji nije njegovo krajnje odredište

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

točka čekanja

pozicija u zraku utvrđena vizualnim ili drugim sredstvima na kojoj se zrakoplov zadržava u postupku čekanja sukladno izdanomu odobrenju

tehnologija prometa i transport

točka javljanja

utvrđena geografska točka koju zrakoplov mora preletjeti kako bi se odredila njegova pozicija u zraku

tehnologija prometa i transport

točka kruženja

geografski ili elektronički definirana točka na zemlji iznad koje zrakoplovi kruže tijekom zračnih operacija

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

točka neobvezatnoga preleta

točka na kojoj je predviđen zaokret zrakoplova radi izbjegavanja prelijetanja sljedećega segmenta rute ili postupka

tehnologija prometa i transport

točka neuspjeloga prilaženja

točka u postupku instrumentnoga prilaženja od koje pilot mora početi propisani postupak neuspjeloga prilaženja ako nema vidljivih orijentira

tehnologija prometa i transport

točka obvezatnoga preleta

točka od koje započinje zaokret zrakoplova radi priključivanja sljedećemu segmentu rute ili postupka

tehnologija prometa i transport

točka početka napada

točka na kojoj zrakoplov završava manevar prilaza cilju i postavlja se u pravac borbenoga djelovanja

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

točka pokrića popunjenosti

čimbenik popunjenosti pri kojemu su operativni prihodi jednaki operativnim troškovima

tehnologija prometa i transport

točka prilaza cilju

navigacijska nadzorna točka koja služi za završni manevar transportnoga zrakoplova prije faze djelovanja u području izbacivanja ili operacija unutar sletne zone

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika