struna tražilica

image shadow

radiomagnetski prikaznik

navigacijski uređaj koji prema kursnoj crti prikazuje magnetski kurs zrakoplova, a prema vrhu kazaljke radiokurs ili magnetski radiosmjer radionavigacijskoga sredstva

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

radionavigacija

određivanje položaja, brzine i drugih značajka nekoga objekta s pomoću radiovalova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

radionavigacijsko sredstvo

vizualni ili elektronički uređaj u zrakoplovu ili na Zemljinoj površini koji zrakoplovu u letu omogućuje određivanje pozicije i/ili smjera

tehnologija prometa i transport

radiopostaja

postaja za prijam i odašiljanje obavijesti radiovalovima

tehnologija prometa i transport

radiotelefon

bežični telefon za prijenos govora radiovalovima

tehnologija prometa i transport

radiotelefonija

bežični prijenos govornih signala s pomoću moduliranih radiovalova

tehnologija prometa i transport

radiotelefonska komunikacija

govorna komunikacija između radiopostaja u mobilnoj zrakoplovnoj vezi uz uporabu propisanih međunarodnih izraza i kratica na engleskome jeziku

tehnologija prometa i transport

radiovisinomjer

uređaj koji mjeri promjenu frekvencije radiovala ili vrijeme potrebno da se radioval odbije od površine zemlje i vrati do zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

radno opterećenje kontrolora

vrijeme koje je kontrolor proveo izvršavajući različite zadaće u određenome razdoblju

tehnologija prometa i transport

rame

površina uz rub kolnika pripremljena da osigura prijelaz između kolnika i susjedne površine

tehnologija prometa i transport