struna tražilica

image shadow

održavanje

skup radnja kojima se osigurava trajna plovidbenost zrakoplova i pouzdanost sustava upravljanja zračnim prometom, a uključuje remont, popravak, pregled ili zamjenu

tehnologija prometa i transport

odvajanje struje

odvajanje zračne struje od čvrste površine zbog nepovoljna gradijenta tlaka, udarnoga vala, nagle promjene konture tijela ili zbog drugoga razloga

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

ograničenje u zračnome prostoru

određeni dio zračnoga prostora u kojemu letenje zrakoplova zbog opasnih aktivnosti može biti ugroženo, ograničeno ili zabranjeno

tehnologija prometa i transport

ogrjevna vrijednost smjese

količina toplinske energije goriva po kilogramu smjese

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

okomito smicanje vjetra

promjena brzine vjetra s promjenom visine

geofizika

okretnica na uzletno-sletnoj stazi

određena površina na aerodromu na zemlji neposredno uz uzletno-sletnu stazu namijenjena okretanju zrakoplova za 180°

tehnologija prometa i transport

okretomjer

prikaznik broja okretaja pogonskoga vratila klipnih motora ili turbine mlaznih motora koji služi za neposredan nadzor nad radom motora na zemlji i u zraku

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

okretomjer istosmjerne struje

okretomjer čiji se rad temelji na proizvodnji napona okretanjem generatora istosmjerne struje te mjerenjem proizvedenoga napona

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

okretomjer izmjenične struje

okretomjer čiji se rad temelji na proizvodnji napona okretanjem generatora izmjenične struje i mjerenjem proizvedenoga napona

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

okružnica zrakoplovnih informacija

okružnica koja sadržava podatke koji ne zahtijevaju objavu obavijesti za letače ili uključenje u Zbornik zrakoplovnih informacija, ali su vezani za sigurnost letenja, navigaciju, te tehnička, zakonska ili administrativna pitanja

tehnologija prometa i transport