struna tražilica

image shadow

količina oblaka

zastrtost neba oblacima određenoga roda ili određene visine

geofizika

komandno-položajni prikaznik

integrirani prikaznik u kojemu su na osnovni prikaznik položaja i prikaznik skretanja i klizanja dodane komandne poluge poprečnoga i uzdužnoga nagiba te kormila pravca, prikaznici vektora brzine i pomični prikaz virtualne uzletno-sletne staze

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kombinirani zrakoplov

zrakoplov koji može istodobno prevoziti i putnike i teret

tehnologija prometa i transport

komercijalna operacija

zrakoplovna operacija u zamjenu za naplatu ili drugu vrstu naknade koja je dostupna javnosti ili se obavlja u skladu s ugovorom između zračnoga prijevoznika i korisnika usluge

tehnologija prometa i transport

komercijalni let

let zrakoplova s namjenom prijevoza putnika, tereta ili pošte za određenu naknadu

tehnologija prometa i transport

kompasna ruža

orijentirni koordinatni sustav u prostoru u kojemu se smjer određuje prema temeljnome smjeru u smjeru kazaljke na satu do 360°

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kompasni kurs

kurs izmjeren između kompasnoga sjevera i crte kursa

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kompasni putni kut

putni kut izmjeren prema kompasnome sjeveru

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

komunikacija

govorna ili podatkovna razmjena podataka između uređaja ili sustava

tehnologija prometa i transport

konfiguracija zrakoplova

položaj podvozja zrakoplova i uređaja za povećanje uzgona u različitim fazama leta

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika