struna tražilica

image shadow

značenjska prilagodba

promjena značenja leksema jezika davaoca nakon ulaska u jezik primalac

filologija

značenjski lanac

temeljni princip ustroja radijalnih kategorija u kojemu različita rubnija značenja nisu izravno povezana s prototipom, nego neizravno preko međuznačenja koja im izravno prethode

filologija

značenjski postulat

sredstvo kojim se u formalnoj semantici definiraju značenjski odnosi među leksičkim jedinicama

filologija

znak

slovo, broj, slika, glas, oznaka, simbol ili kretnja koji imaju kakvo značenje

filologija

znakovni jezik

prirodni jezik čije su osnovne jedinice znakovi koji se izvode pokretima ruku i glave

filologija

znanstveni stil

funkcionalni stil kojim se pišu znanstveni i stručni radovi, monografije i udžbenici i u potpunosti je u službi logičke organizacije sadržaja

filologija

znanstveno-tehničko prevođenje

prevođenje tekstova tematski povezanih s kakvom znanosti ili tehnikom

filologija

zoonim

ime životinje

filologija

zoonimni frazem

frazem koji za sastavnicu ima naziv životinje

filologija

zubnik

suglasnik tvoren tako da vrh ili prednji dio jezika dodiruje zube

filologija