struna tražilica

image shadow

unutarjezično prevođenje

prevođenje pri kojemu se jezične jedinice polaznoga jezika pretvaraju u jezične jedinice istoga tog jezika parafraziranjem, objašnjavanjem i sl.

filologija

unutarnja povijest hrvatskoga jezika

dio povijesti hrvatskoga jezika koji se odnosi na razvoj i tijek promjena u hrvatskome jeziku na fonološkoj, morfološkoj, tvorbenoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini

filologija

unutarnja rekonstrukcija

postupak uspostave neposvjedočenih jezičnih oblika na temelju oblika samo iz jednoga jezika

filologija

upitna rečenica

rečenica kojom se izriče pitanje

filologija

upitna zamjenica

zamjenica koja dolazi u pitanju i zamjenjuje riječ koja se očekuje u odgovoru

filologija

upitnik

pravopisni znak koji se piše na kraju upitne rečenice

filologija

uporaba jezika

primjena jezika u stvarnim komunikacijskim situacijama kao način čovjekova djelovanja

filologija

uporabna norma

norma koja proizlazi iz uporabe i prethodi eksplicitnoj normi

filologija

upravljanje kvalitetom prijevoda

praćenje faza prijevodnoga procesa koje obuhvaća izbor prevoditelja, jezičnih i stručnih redaktora, nadzor nad dosljednošću prijevoda i rokovima dovršetka, savjetovanje svih dionika prijevodnoga procesa, održavanje dvosmjerne i višesmjerne komunikacije među dionicima, verifikaciju prijevoda te davanje dopuštenja za isporuku prijevoda naručitelju

filologija

upravni govor

doslovno navođenje riječi izravno upućenih komu u rečenici

filologija