struna tražilica

image shadow

teorija jezika u kontaktu

teorija koja proučava jezične dodire i njihove posljedice u različitim idiomima

filologija

teorija karijere metafore

teorijski pristup utemeljen na eksperimentalnim potvrdama koji tvrdi da se metafore procesiraju i izravno i neizravno te da djeluju i na razini individualnoga koncepta i na razini cijele domene ovisno o stupnju konvencionaliziranosti metafore i njezinu jezičnome obliku

filologija

teorija konceptualne metafore

kognitivnolingvistička teorija Georga Lakoffa i Marka Johnsona koja objašnjava odnos između jezika, mišljenja i utjelovljenoga iskustva i čija je temeljna postavka da je mišljenje fundamentalno metaforično u svojoj naravi

filologija

teorija o međudjelovanju

teorija prema kojoj se jezik usvaja međudjelovanjem razvojnih utjecaja urođenoga i okolinskoga podrijetla na temelju općih ljudskih spoznajnih sposobnosti pamćenja, učenja i uopćavanja

filologija

teorija o urođenosti

teorija prema kojoj se djeca rađaju s jezičnim mogućnostima i općim znanjem o obliku ljudskoga jezika

filologija

teorija primarne metafore

teorija metafore zasnovana na načelu razlikovanja primarnih metafora zasnovanih na korelaciji u iskustvu i složenih metafora

filologija

teorija prototipa

teorija o ljudskome sustavu kategorizacije čija je temeljna tvrdnja da se kategorije u ljudskome umu oblikuju načelom kognitivne ekonomije i načelom uočene strukture svijeta

filologija

teorija skoposa

teorija prevođenja u kojoj je temeljna pretpostavka da je prevođenje određeno funkcijom odnosno svrhom ciljnoga teksta, koja ne mora biti jednaka funkciji polaznoga teksta

filologija

teorija valova

način prikazivanja jezičnih promjena s pomoću slike vala koji se širi u koncentričnim krugovima dok ne naiđe na prepreku i zamre

filologija

teorijska onomastika

područje onomastike koje proučava imena s teorijskoga gledišta

filologija