struna tražilica

image shadow

semantička kompetencija

govornikova svijest o organizaciji značenja i njegovu nadzoru nad tim značenjem

filologija

semantička mreža

skup značenja i pojmova koji su u nekoj mjeri povezani sa središnjim značenjem

filologija

semantička mreža

mreža značenja u rasponu od prototipnijih prema rubnijima povezanim značenjskim lancima

filologija

semantička uloga

značenjska funkcija koja proizlazi iz skupa univerzalnih koncepata o temeljnim odnosima u izvanjezičnome svijetu, a tiče se uloga koje sudionici imaju u radnjama, stanjima, događajima itd.

filologija

semantički okvir

strukturirano znanje potrebno za razumijevanje određene riječi ili niza značenjski povezanih riječi

filologija

semantički pol

značenjska struktura neke jezične jedinice

filologija

semantički primitiv

univerzalno smislen koncept koji prirodno razumijevamo i ne može se izraziti na jednostavniji način

filologija

semantika

jezikoslovno područje koja se bavi proučavanjem značenja u jeziku

filologija

semantika mogućih svjetova

teorija značenja prema kojoj značenje rečenice ne ovisi samo o tome kakav je stvarni, postojeći svijet, nego i o tome kakav svijet može biti ili kakav bi mogao biti

filologija

semiologija

znanstveno područje koje se bavi proučavanjem različitih znakovnih sustava s pomoću kojih se komunicira i prenose informacije

filologija