struna tražilica

image shadow

različnica

pojedinačna riječ koja je jedinstveni oblik pojavnice iz korpusa

filologija

razlikovna značajka

značajka kojom se naziv razlikuje od istorednih naziva i drugih povezanih naziva

filologija

razmjerna analogija

analoška promjena za koju je moguće uspostaviti razmjer među oblicima a : b = c : x, u kojemu je x oblik koji treba razriješiti

filologija

rečenica

uređeni skup riječi kojim se izražava misaona cjelina, odnosno prenosi potpuna obavijest

filologija

rečenična negacija

nijekanje sadržaja cijele rečenice

filologija

rečenični dio

dio rečenice koji u njoj ima određenu sintaktičku službu

filologija

redaktura

uočavanje i ispravljanje formalnih i sadržajnih pogrešaka ili propusta u prijevodu usporedbom polaznoga i ciljnoga teksta

filologija

redni broj

broj kojim se označuje koje je što u poretku

filologija

redovničko ime

ime koje redovnik odabere kad stupi u određeni red Katoličke Crkve ili pravoslavnih crkava

filologija

reduplikacija

ponavljanje primjera u korpusu

filologija