struna tražilica

image shadow

međunarodni jezik

širokorasprostranjeni jezik raznovrsne primjene koji upotrebljavaju ljudi u mnogim zemljama, a osobito oni kojima to nije materinski jezik

filologija

meronim

leksička jedinica čije je značenje s obzirom na značenje druge leksičke jedinice u odnosu kao dio s cjelinom

filologija

meronimija

semantički odnos konstitutivne pripadnosti dijela ili meronima nekoj cjelini

filologija

metafora

stilska figura i postupak stvaranja novih značenja riječi koji se temelji na prenošenju značenja na temelju sličnosti

filologija

metafora sličnosti

metafora zasnovana na uočenoj sličnosti između dvaju entiteta

filologija

metafora uzročnosti

metafora strukture događaja na kojoj se temelji ljudska mogućnost shvaćanja uzročnosti tako da se prouzročene promjene stanja konceptualiziraju kao prisilne promjene kretanja

filologija

metaforički sustav

sustav međusobno povezanih konceptualnih metafora koje nasljeđuju strukturu jedna od druge u teoriji konceptualne metafore

filologija

metaforizacija

postupak prenošenja značenja po sličnosti

filologija

metaftonimija

kognitivni fenomen interakcije metafore i metonimije

filologija

metajezična funkcija jezika

funkcija jezika kojom se izražava usmjerenost na način izražavanja s pomoću jezičnoga koda kao sustava znakova kojim se prenosi poruka

filologija