struna tražilica

image shadow

leksikografija

ukupnost leksikografskih djela

filologija

leksikografkinja

jezikoslovka koja se bavi leksikografijom

filologija

leksikolog

jezikoslovac koji se bavi leksikologijom

filologija

leksikologija

grana jezikoslovlja koja proučava riječi i odnose među njima

filologija

leksikologinja

jezikoslovka koja se bavi leksikologijom

filologija

leksikon

pojmovno usmjeren priručnik manjega opsega

filologija

lektura

ispravljanje pravopisnih, gramatičkih i leksičkih pogrešaka prije objavljivanja teksta

filologija

lema

osnovni oblik pojavnice

filologija

lematiziranje

uspostava osnovnoga oblika pojavnice

filologija

lematizirati

uspostavljati osnovni oblik pojavnice

filologija