struna tražilica

image shadow

kognitivna semantika

istraživačko područje koje se bavi odnosom između iskustva, konceptualnoga sustava i semantičke strukture kodirane jezikom te modeliranjem ljudskoga uma na temelju uvida u konstruiranje značenja

filologija

kognitivni primitiv

jednostavna i temeljna jedinica konceptualnoga sustava oblikovana iskustvom u ranome djetinjstvu

filologija

koherencija

logičko-semantički koncept osmišljavanja teksta

filologija

kohezija

gramatičko povezivanje površinske strukture teksta

filologija

koine

naddijalektni zajednički jezik kojim se služi veći broj govornika različitih dijalekata

filologija

koineiziranje

miješanje više različitih dijalekata i stvaranje novoga kompromisnog varijeteta

filologija

kolokacija

čvrsta sveza na sintagmatskoj razini sastavljena od najmanje dviju punoznačnih riječi koje se pojavljuju zajedno mnogo češće nego što bi se to slučajno dogodilo

filologija

komanda

odnos među čvorovima u strukturnome stablu pri kojemu čvor α komandira čvoru β ako i samo ako čvor α nije nadređen čvoru β i čvor β nije nadređen čvoru α, a svaki čvor koji je nadređen čvoru α nadređen je i čvoru β

filologija

komisiv

ilokucijski čin kojim govornik najavljuje da će što učiniti

filologija

komparativ

drugi stupanj u stupnjevanju pridjeva i priloga kojim se u usporedbi izriče veći stupanj posjedovanja kojega svojstva ili osobine ili veći intenzitet načina na koji se što događa

filologija