struna tražilica

image shadow

jednostavna rečenica

rečenica u kojoj se osnovno rečenično ustrojstvo pojavljuje samo jednom

filologija

jednostavni glagolski oblik

glagolski oblik koji se tvori dodavanjem nastavka na infinitivnu ili prezentsku osnovu glagola

filologija

jednostrana konvergencija

konvergencija koja se odvija u uvjetima nesimetričnosti dvaju idioma u društvenome statusu i prestižu

filologija

jednovalentna imenica

imenica koja ima jednu imeničku dopunu

filologija

jednovalentni glagol

glagol koji ima jednu glagolsku dopunu

filologija

jedrenik

suglasnik koji se tvori tako da stražnji dio jezika djelomično ili potpuno dodiruje meko nepce

filologija

jekavska jotacija

jotacija u kojoj j iz odraza jata zahvaća i ostale suglasnike koje ne jotira novija jotacija

filologija

jekavski odraz jata

ostvaraj praslavenskoga glasa jat u hrvatskim govorima kao jednosložni, dvoglasnički izgovor je

filologija

jesna rečenica

rečenica kojom se izriče da što jest

filologija

jezična biografija

sustavan i znanstven prikaz jezičnoga razvoja određene osobe pod za nju specifičnim uvjetima jezičnoga razvoja i jezične prakse

filologija