struna tražilica

image shadow

imenska osnova

leksički morfem u osnovi imena

filologija

imenska skupina

sintaktička skupina čija je glava imenica

filologija

imenski predikat

predikat izrečen pomoćnim glagolom ili glagolom koji označuje da se subjektu što pripisuje i imenskom riječju

filologija

imenjak

muška osoba koja ima isto osobno ime kao i druga muška osoba

filologija

imperativ

glagolski način kojim se izriče zapovijed, poticaj ili molba

filologija

imperfekt

prošlo nesvršeno glagolsko vrijeme

filologija

implicitni performativ

performativ kojim se ne upućuje izravno na činjenje kakve radnje, nego se radnja samo čini

filologija

indikativ

glagolski način kojim se izriče ili poriče tvrdnja

filologija

individualni antroponim

svaka vrsta imena koja se odnosi na jednoga čovjeka

filologija

indoeuropski jezici

jezična porodica čiji su se jezici izvorno govorili od sjevera Indije do krajnjega zapada Europe, pa su po tome i dobili ime

filologija