struna tražilica

image shadow

homofon

riječ koja se izgovara jednako kao i koja druga riječ, ali se različito piše

filologija

homogena skupina učenika

skupina učenika ujednačena po uzrastu, spolu, prvome jeziku, dobi, obrazovanju i dr.

filologija

homograf

riječ koja se piše jednako kao i koja druga riječ, ali se različito izgovara

filologija

homologne kategorije

kategorije koje dijele određene strukturne značajke te stoga pokazuju značajke konceptualne alternacije

filologija

homonim

riječ koja ima isti označilac kao koja druga riječ, ali ima različiti označenik

filologija

homonimija

pojava da dvije ili više riječi s ukupnošću svojih oblika imaju isti glasovni sastav, isti naglasak i pripadaju istoj vrsti riječi

filologija

homonimikon

rječnik homonima

filologija

horizontalna raznolikost

raznolikost jezičnih sustava u prostoru koji se istražuju u povezanosti sa zemljopisnim, etnografskim i političkim čimbenicima

filologija

horonim

ime veće naseljene ili nenaseljene prirodne ili administrativne cjeline

filologija

horonomastičarka

ženska osoba koja se bavi horonomastikom

filologija