struna tražilica

image shadow

fonološko pravopisno načelo

pravopisno načelo u kojemu se slijedi izgovor, tj. u pismu se provode glasovne promjene na granici morfema

filologija

fonotaktika

područje fonologije koje proučava pravila kombinacije glasova u pojedinome jeziku

filologija

forenzička fonetika

područje fonetike koja obuhvaća prepoznavanja, identifikaciju i profiliranja govornika, fonetsku transkripciju te određivanje autentičnosti snimke

filologija

forenzička lingvistika

jezikoslovno područje koje primjenjuje jezično znanje na pravno i istražiteljsko područje

filologija

formant

pojačani dio spektra koji je rezultat rezonantnih frekvencija govornoga prolaza

filologija

fosilizacija

proces ili stanje u kojemu pojedinac svjesno ili nesvjesno prestane napredovati u ciljnome jeziku

filologija

fragmenti rukopisa

dijelovi rukopisa koji su se sačuvali iako je rukopis tijekom vremena velikim dijelom uništen ili raspadnut

filologija

FrameNet

leksička baza podataka engleskoga jezika koja sadržava iscrpnu analizu semantičkih okvira i označene primjere stvarne jezične uporabe te je zasnovana na teoriji semantike okvira

filologija

franjevačka gramatika

dopreporodna hrvatska gramatika čiji je autor franjevac

filologija

frazem

višerječna leksička jedinica koja se sastoji najmanje od dviju sastavnica, a značajke su joj cjelovitost, čvrsta struktura, ustaljenost, reproduktivnost, slikovitost, ekspresivnost i konotativno značenje

filologija