struna tražilica

image shadow

elativ

pridjevni stupanj koji se tvori dodavanjem prefiksa pre- pozitivu, kojim se izriče pretjerana zastupljenost kojega svojstva ili zastupljenost svojstva veća od očekivane ili uobičajene

filologija

elektrolaringografija

instrumentalna fiziološka metoda koja bilježi zvučne valove koji pokazuju stupanj otvora i vibriranja glasnica tijekom glotalnoga ciklusa

filologija

elektromagnetska artikulografija

instrumentalna fiziološka metoda kojom se dobivaju podatci o brzini pokreta aktivnih izgovornih organa i promjenama oblika vokalnoga trakta

filologija

elektromiografija

instrumentalna fiziološka metoda koja bilježi mišićnu aktivnost tijekom govora mjerenjem električnoga potencijala

filologija

elektropalatografija

instrumentalna fiziološka metoda kojom se dobivaju podatci o vremenu i mjestu dodira jezika i nepca tijekom govora

filologija

elipsa

izostavljanje riječi koje se mogu predvidjeti iz konteksta

filologija

enciklopedija

pojmovno usmjeren priručnik većega opsega koji daje sažet i sustavan pregled svih područja ljudskoga znanja ili pojedinoga područja

interdisciplinarne humanističke znanosti

enciklopedijsko znanje

otvorena mreža znanja koja uključuje i jezično i izvanjezično znanje pri interpretaciji značenja jezičnih izraza

filologija

enciklopedika

područje leksikografije koje se bavi izradbom općih i strukovnih enciklopedija i leksikona

filologija

endogeni manjinski jezik

manjinski jezik koji nije većinski jezik ni u jednoj drugoj zemlji

filologija