struna tražilica

image shadow

bočni prijenos

utjecaj jednoga inog jezika koji pojedinac upotrebljava na drugi

filologija

bohemizam

riječ ili koji drugi element češkoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

brajica

pismo za slijepe i slabovidne osobe koje se sastoji od izbočenih točkica utisnutih u papir

edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

branjenje

poredak pravila u kojemu primjena jednoga pravila onemogućuje primjenu drugoga pravila

filologija

broj

gramatička kategorija riječi kojom se označuje govori li se o jednome primjerku onoga što označuje imenska riječ ili o više njih

filologija

broj

nepromjenjiva ili promjenjiva riječ kojom se označuje koliko čega ima ili koje je što u poretku

filologija

brojevni pridjev

pridjev tvoren od broja

filologija

buka u komunikaciji

smetnje koje uvjetuju neostvarenost komunikacije ili nesporazum među sudionicima komunikacijskoga procesa

filologija

buka u komunikacijskome kanalu

smetnje različita podrijetla koje u komunikacijskome kanalu onemogućuju prijenos poruke od primatelja do pošiljatelja

filologija