struna tražilica

image shadow

analiza diskursa

proučavanje gramatičke i sadržajne strukture diskursa u skladu s jezičnim zakonitostima jezika unutar kojega se diskurs ostvaruje

filologija

analiza govornoga čina

opis priopćajnih obilježja govornoga čina pri kojemu se u obzir uzimaju situacija, mjesto, vrijeme, tema, svrha i sudionici iskaza

filologija

analiza razgovora

proučavanje strukture razgovora pri čemu se osim gramatičkih i sadržajnih obilježja u obzir uzimaju ponašanje sudionika i okolnosti odvijanja razgovora

filologija

andronim

ime žene izvedeno od osobnoga imena, prezimena ili nadimka muškarca, najčešće supruga ili oca

filologija

anglizam

riječ ili koji drugi element engleskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

antonim

riječ koja ima suprotno značenje od koje druge riječi

filologija

antropoformant

formant koji sudjeluje u tvorbi antroponima

filologija

antropoleksem

riječ, osnova ili korijen koja se upotrebljava u tvorbi antroponima

filologija

antroponim

ime osobe ili skupine ljudi

filologija

antroponimija

cjelokupnost antroponima u određenome području, jeziku i razdoblju

filologija