struna tražilica

image shadow

vrijednost u upotrebi

sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova koji se očekuju od upotrebe imovine i otuđenja na kraju vijeka upotrebe

ekonomija

vrlo vjerojatno

izražava veću vjerojatnost da određeni događaj nastane nego da vjerojatno nastane

ekonomija